Subversion Repositories f9daq

Compare Revisions

Ignore whitespace Rev 57 → Rev 58

/ICFA/uklon/uklon.c
326,7 → 326,11
for ( ch=0 ; ch<16 ; ch ++ ) {
Delay(0.01);
C_read ( udev, NSCA, ch, 0, &val, &Q,&X);
C_read ( udev, NSCA, ch, 0, &val, &Q,&X);
C_read ( udev, NSCA, ch, 0, &val, &Q,&X);
// CC USB ne precita v redu CAEN C257 scalerja,
// kanali so zamaknjeni za 1, ce je klic samo en
// vrednost kanala 0 se pristeje h kanalom 8..16, zato ga ne uporabljamo.
// vajo iyvedemo le s kanali 1..15.
data[ch]=val;
if (data[ch] > 0) data[ch]--;